ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 เข้าสู่ระบบ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (E-learning)

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขใบอนุญาต ก. :

ไฟล์เอกสารโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

PTQA National Forum #3

เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน  ดูรายชื่อ

Can any Exercise be Therapeutic Exercise?

เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 26 คน  ดูรายชื่อ

กายภาพบำบัดศึกษา

เปิดรับจำนวน 150 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 9 คน  ดูรายชื่อ

Update Technology & Equipment for Diagnosis, Treatment and Wellness

เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน  ดูรายชื่อ

Integrated Biomechanical Approach to Assessment and Movement Therapy for Lower Limbs

เปิดรับจำนวน 60 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 12 คน  ดูรายชื่อ

Clinical Pictures and Neuromechanics of Chronic Low Back Pain

เปิดรับจำนวน 60 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน  ดูรายชื่อ
JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000