สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
  ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด   ดูทั้งหมด

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2567

โพสโดย Adminb วันที่ 2024-07-04 17:23:21    เปิดดู 513 ครั้ง

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567-new

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-06-24 10:01:55    เปิดดู 5,355 ครั้ง

ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2567

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-05-07 09:58:44    เปิดดู 7,552 ครั้ง

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2567

โพสโดย Admin.b วันที่ 2024-04-01 15:48:01    เปิดดู 629 ครั้ง

ประกาศ ! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการประเมินสมรรถนะของนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย

โพสโดย Admin.b วันที่ 2024-03-08 11:55:21    เปิดดู 795 ครั้ง

การประเมินสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย 30 มีนาคม 67

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-02 12:45:41    เปิดดู 807 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-22 13:44:24    เปิดดู 2,546 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด

แนวทางการ register ผู้ป่วยระยะกลาง ในโปรแกรม Disability Portal

โพสโดย adminb วันที่ 2024-07-14 20:27:01    เปิดดู 215 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

โพสโดย admin วันที่ 2024-07-03 10:24:10    เปิดดู 89 ครั้ง

ประกาศ! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-07-01 13:31:40    เปิดดู 123 ครั้ง

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ครบรอบ 60 ปี วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568

โพสโดย admin วันที่ 2024-06-19 09:19:29    เปิดดู 154 ครั้ง

มาตรฐานบุคลากรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

โพสโดย admin วันที่ 2024-06-17 11:07:21    เปิดดู 189 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:10:24    เปิดดู 334 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุงแพทยศาสตรศึกษา สู่การสร้างสุขภาวะในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Bei

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:09:04    เปิดดู 321 ครั้ง