สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
  ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด   ดูทั้งหมด

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2567

โพสโดย Admin.b วันที่ 2024-04-01 15:48:01    เปิดดู 137 ครั้ง

ประกาศ ! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการประเมินสมรรถนะของนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย

โพสโดย Admin.b วันที่ 2024-03-08 11:55:21    เปิดดู 343 ครั้ง

การประเมินสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย 30 มีนาคม 67

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-02 12:45:41    เปิดดู 378 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-22 13:44:24    เปิดดู 1,599 ครั้ง

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ขอแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (2) วาระปี พ.ศ. 2566-2569 แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง

โพสโดย admin วันที่ 2024-01-30 14:48:14    เปิดดู 549 ครั้ง

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

โพสโดย Admin.b วันที่ 2023-12-23 17:43:23    เปิดดู 936 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-12-04 15:30:53    เปิดดู 2,215 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-14 11:16:05    เปิดดู 151 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งการรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-08 16:30:12    เปิดดู 150 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ Care for Health Make a Better Society

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-07 11:35:29    เปิดดู 193 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-05 15:06:09    เปิดดู 187 ครั้ง

หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-01 15:26:46    เปิดดู 221 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-27 15:37:41    เปิดดู 216 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-23 13:14:47    เปิดดู 341 ครั้ง