Cinque Terre

สภากายภาพบำบัด

.: Physical Therapy Council :.

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สมัครครั้งแรก ต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หรือค้นหาข้อมูลกรณีลืม Username และ Password

ขั้นตอนที่ 2

ผู้สมัครใช้รหัสประจำตัว เพื่อใช้ Login (ในการเข้าสู่ระบบ) ใช้ตรวจสอบข้อมูลการสอบและติดตามสถานะ การดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครระบุความต้องการในการสอบขึ้นทะเบียนเลือกวิชาสอบ และยอดชำระเงินค่าสมัครสอบ(*ต้องนำยอดไปโอนเงินและเตรียม Scan ภาพเอกสาร) ให้พร้อมส่ง


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน !
 

ขั้นตอนที่ 4

ผู้สมัครส่งหลักฐานตามชื่อที่กำหนดและส่งให้ครบทุกข้อ สามารถติดตามสถานะว่ามีสิทธิเข้าสอบ จะแจ้ง Complete หากเอกสารไม่สมบูรณ์ จะแจ้ง Pending รีบติดต่อสภาโดยด่วน!


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน !
 

ขั้นตอนที่ 5

ผู้มีสิทธิสอบเลือกสถานที่สอบ (กรณีที่มีหลายแห่ง) สภาจะประกาศ รายชื่อและเลขที่นั่งสอบหน้าเวปไซด์ สามารถค้นหาตามรหัสประจำตัว


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน !
 

ขั้นตอนการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

JSP Page

 

สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-1421018