สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพ & ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
:: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
:: แพทยสภา
:: ทันตแพทยสภา
:: สภาเภสัชกรรม
:: สภาการพยาบาล
::
สภาเทคนิคการแพทย์
:: สภากายภาพบำบัด
:: การศึกษาต่อเนื่องสาขาเภสัชศาสตร์
:: การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
:: การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
:: การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
 

แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด (PT School)

:: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

:: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

:: คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

:: ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

:: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

:: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

:: ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:: ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

PT Association

:: World Confederation for Physical Therapy

:: WCPT Membership - Member Organisations

:: American Physical Therapy Association (APTA)

:: Australian Physiotherapy Association

:: Canadian Physiotherapy Association

:: Hong Kong Physiotherapy Association Limited

:: Japanese Physical Therapy Association

:: Korean Physical Therapy Association

:: Malaysian Physiotherapy Association

:: The New Zealand Society of Physiotherapists

:: Philippine Physical Therapy Association

:: Singapore Physiotherapy Association

:: The Physical Therapy Association of the Republic of China (Taiwan)

:: UK Chartered Society of Physiotherapy

 

Others Interesting web sites

:: Diet ลดน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก
:: Heart web
:: IT เพื่อสุขภาพ
:: Nu Life International (อาหารเพื่อสุขภาพ วิตามิน ฯลฯ)
:: Slender world ควบคุมน้ำหนักที่ต้นเหตุ ด้วยโปรแกรมที่ใช้แพร่หลายทั่วโลก
:: Thai Clineic
:: Thai Contact lens - คอนแทคเลนส์
:: Thai Nutrition สำหรับแม่และเด็ก เพื่อสาระความรู้ด้านโภชนาการเด็ก
:: Thai Optometry ทัศนศาสตร์และทัศนศาสตร์การแพทย์ไทย
:: World Medic
:: กรมไปรษณีย์โทรเลข
:: กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
:: การบำบัดทางธรรมชาติ
:: การเลือกใช้ยา ยาสามัญประจำบ้าน รายการยา ก-ฮ, A-Z
:: ข้อมูลการเผยแพร่วิชาการ (สมุนไพร)
:: ข้อมูลของยาและข้อมูลทางด้านการแพทย์
:: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:: คุยกันเรื่องสุขภาพ
:: เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน
:: เครื่องมือแพทย์
:: โครงการนภาแพทย์
:: ชมรมต่อต้านโรคซึมเศร้าแห่งประเทศไทย
:: ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง
:: ชีวจิต
:: ถาม - ตอบปัญหาสุขภาพจิต โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
:: ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
:: บทความด้านสุขภาพ
:: ผลิตภัณฑ์กวาวเครือดำ,แดง,ขาว
:: เภสัชโภชนา
:: ยาสมุนไพรไทย
:: รวมสารบัญสาระเรื่องน่ารู้และสุขภาพ
:: ระบบการจัดการฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
:: เรื่องเกี่ยวกับนวดแผนโบราณไทย (จากอเมริกา)
:: เรื่องเกี่ยวกับยา
 

:: โรคปอดบวมและหวัดในเด็ก
:: โรคอ้วนและการควบคุมน้ำหนัก
:: โรคเอดส์
:: โรงงานเภสัชกรรมทหาร
:: วัณโรค โรคปอดบวม หวัดในเด็ก-ข่าวล่าด้านการแพทย์
:: วารสารการแพทย์ ฉบับอิเล็คทรอนิคส์
:: วิธีรักษาสุขภาพฟันและเหงือก
:: ศูนย์เทคโนโลยีทางสายตา เลเซอร์วิชั่น
:: ศูนย์บริการข้อมูลทางยา, คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
:: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (The National Blood Center)
:: ศูนย์โรคหัวใจวิชัยยุทธ
:: ศูนย์สุขวิทยาจิต(เด็กและครอบครัว)
:: สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน
:: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
:: สมุนไพรไทย
:: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
:: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
:: ส่วนอนามัยแม่และเด็ก
:: สาระน่ารู้ Medical information
:: สาระน่ารู้ทางการแพทย์
:: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
:: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
:: สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
:: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
:: สุขภาพจิต
:: สุขภาพจิตสำหรับประชาชน
:: สุขภาพเด็ก
:: สุขภาพทั่วไป
:: สุขภาพเพื่อประชาชนจาก จุฬาฯ
:: สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
:: สูตรสมุนไพรประทินผิว
:: แหล่งรวมเคล็ดลับเด็ด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
:: องค์การเภสัชกรรม
:: อาหารเพื่อสุขภาพ, ลดความอ้วน, ควบคุมน้ำหนัก, ความรู้โภชนาการ