ติดต่อสอบถาม

                    

สภากายภาพบำบัด.

            สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 141 4281 โทรสาร. 02 143 9753 www.pt.or.th

Physical Therapy Council.

            The Government Complex Commenorating His Majesty the King"s 80th Birthday Anniversary 5th December B.E. 2550 (2007) Building B, 2nd floor, 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Lak Si District, Bangkok 10210 Thailand

ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่

            ฝ่ายงานทะเบียน โทร 02-141-4281 คุณบุษบา กุลแพทย์ สอบถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ขอทำใบแทน, ขอทำใบแปล, การต่ออายุใบอนุญาตฯ, แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก

            ฝ่ายจัดสอบความรู้ โทร 02-142-1018 คุณธนพร คำเครือ สอบถามเรื่องขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ ฝ่ายงานกฎหมาย หมายเลข 02-142-1019 คุณฉัตรฤทัย เสาร์วิสิทธิ์ สอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับสภาฯ และซักถามข้อกฎหมายต่างๆ

            ฝ่ายงานธุรการและงานประชุม โทร 02-1439753 คุณอนุชิตรา มีแหวน สอบถามเกี่ยวกับหนังสือที่ติดต่อสภากายภาพบำบัดและงานประชุมต่างๆ

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด โทร 02-141-5064 คุณทักษพร เข็มมณี สอบถามเรื่องขอเป็นสถาบันหลัก สถาบันสมทบ สอบถามการสะสมหน่วยคะแนนรายบุคคล สอบถามเรื่องการขอพิจารณาหน่วยคะแนนกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียน

 02-141-4281
 คุณบุษบา กุลแพทย์

ฝ่ายจัดสอบความรู้

 02-142-1018
 คุณธนพร คำเครือ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 02-141-5064
 คุณทักษพร เข็มมณี

ฝ่ายงานกฏหมาย

 02-142-1019
 คุณฉัตรฤทัย เสาร์วิสิทธิ์
สอบถามเกี่ยวกับหนังสือที่ติดต่อสภากายภาพบำบัดและงานประชุมต่างๆ
 02-143-9753

โทรสานถึงสภากายภาพบำบัด

 02-143-9753

 

ติดต่อเพิ่มเติมE-mailได้ที่

            thaiptcouncil@gmail.com อีเมลล์ของสภากายภาพบำบัด และ cptethai@gmail.com อีเมลล์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

เลขที่บัญชีธนาคาร

            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารB (บัญชีออมทรัพย์ ) ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด เลขที่บัญชี 406-545820-0