ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563


  File Attach

คำสั่ง 1.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.63.pdf
คำสั่ง 2.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 4.53 แต่งตั้งคกก.ตรวจรับงานการพัฒนาโปรแกรมการสร้างชุดข้อสอบฯ.pdf
คำสั่ง 5.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 6.63 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.2563.pdf
คำสั่ง 7.63 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 8-9.pdf
คำสั่ง 8.63 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 6-7 การถอดบทเรียน.pdf
คำสั่ง 9.63 คณะทำงานกิจกรรมที่ 3-4 การจัดอบรมห.pdf
คำสั่ง 10.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ วาระ63-66.pdf
คำสั่ง 11.63 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-01-23 16:07:19    เปิดดู 1454 ครั้ง