ข่าวประชาสัมพันธ์

352.สาส์นอำลาตำแหน่งนายกสภากายภาพบำบัด (นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี)

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 1,022 ครั้ง

353.ผู้แทนสภากายภาพบำบัด วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 551 ครั้ง

354.โรงพยาบาล ป่าพะยอม รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,294 ครั้ง

355.ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่ นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ

โพสโดย วันที่ 2010-09-22 00:00:00    เปิดดู 813 ครั้ง

356.เทคนิคในการบําบัดรักษาอาการติดบุหรี่ เห็นผล 100%

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 856 ครั้ง

357.โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักกายภาพบำบัด เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,228 ครั้ง

358.ประกาศ ! มติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กรณี ขอกําหนดงานกายภาพบําบัด เป็น กลุ่มงานกายภาพบําบัด

โพสโดย วันที่ 2010-08-29 00:00:00    เปิดดู 1,720 ครั้ง

359.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัคร! นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-08-19 00:00:00    เปิดดู 1,028 ครั้ง

360.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบําบัด) 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 1,023 ครั้ง

361.เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมประชุมวิชาการและออกบู้ท ในงานประชุมวิชาการ

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 671 ครั้ง

362.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,297 ครั้ง

363.โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง และสำรอง 2 ตำแหน่ง ( เรียกเพื่อบรรจุ )

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,632 ครั้ง

364.นายกสภากายภาพบำบัด กภ.สุมนา ตัณฑเศรษฐี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสโดย วันที่ 2010-05-19 00:00:00    เปิดดู 2,685 ครั้ง