ข่าวประชาสัมพันธ์

339.ผู้แทนสภากายภาพบำบัด วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โพสโดย วันที่ 2010-10-21 00:00:00    เปิดดู 525 ครั้ง

340.โรงพยาบาล ป่าพะยอม รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-09-27 00:00:00    เปิดดู 1,269 ครั้ง

341.ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกแก่ นายกสภาฯ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ในโอกาสเกษียณอายุจากราชการ

โพสโดย วันที่ 2010-09-22 00:00:00    เปิดดู 779 ครั้ง

342.เทคนิคในการบําบัดรักษาอาการติดบุหรี่ เห็นผล 100%

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 835 ครั้ง

343.โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักกายภาพบำบัด เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-09-15 00:00:00    เปิดดู 1,187 ครั้ง

344.ประกาศ ! มติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กรณี ขอกําหนดงานกายภาพบําบัด เป็น กลุ่มงานกายภาพบําบัด

โพสโดย วันที่ 2010-08-29 00:00:00    เปิดดู 1,688 ครั้ง

345.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัคร! นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-08-19 00:00:00    เปิดดู 1,003 ครั้ง

346.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบําบัด) 1 อัตรา

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 1,001 ครั้ง

347.เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ร่วมประชุมวิชาการและออกบู้ท ในงานประชุมวิชาการ

โพสโดย วันที่ 2010-08-18 00:00:00    เปิดดู 647 ครั้ง

348.โรงพยาบาลแกลง เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,266 ครั้ง

349.โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง และสำรอง 2 ตำแหน่ง ( เรียกเพื่อบรรจุ )

โพสโดย วันที่ 2010-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,610 ครั้ง

350.นายกสภากายภาพบำบัด กภ.สุมนา ตัณฑเศรษฐี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสโดย วันที่ 2010-05-19 00:00:00    เปิดดู 2,628 ครั้ง

351.ประกาศ! จากสภากายภาพเรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติ

โพสโดย วันที่ 2010-02-17 00:00:00    เปิดดู 3,046 ครั้ง