ข่าวประชาสัมพันธ์

144.WCPT E-Update - September 2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-30 00:00:00    เปิดดู 775 ครั้ง

145.อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-27 00:00:00    เปิดดู 704 ครั้ง

146.ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

โพสโดย ADMIN วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 1,308 ครั้ง

147.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-23 00:00:00    เปิดดู 933 ครั้ง

148.บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-12 00:00:00    เปิดดู 388 ครั้ง

149.ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-11 00:00:00    เปิดดู 556 ครั้ง

150.อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-06 00:00:00    เปิดดู 702 ครั้ง

151.วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 496 ครั้ง

152.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 410 ครั้ง

153. World PT Day'2016

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-09 00:00:00    เปิดดู 573 ครั้ง

154.ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)

โพสโดย admin วันที่ 2016-08-05 00:00:00    เปิดดู 1,068 ครั้ง

155.ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลบัณฑิตกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2016-06-27 00:00:00    เปิดดู 1,472 ครั้ง

156. อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders

โพสโดย admin วันที่ 2016-06-23 00:00:00    เปิดดู 1,641 ครั้ง