สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ! เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ปิดรับสมัคร ! ในบางหัวข้อต่อไปนี้ครับ (เนื่องจากเต็มแล้วครับ)
1. Shoulder management จํานวน 80 คน เต็มแล้วครับ
2. Recent Advances in Stroke Management จํานวน 70 คน เต็มแล้วครับ
3. สิทธิสมัครโรงพยาบาลชุมชน ตอนนี้ เต็มแล้วครับ

ใน 3 หัวข้อนี้ ปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

 


  File Attach

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ณ วันที่ 18 มี.ค. 2555.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-01-11 00:00:00    เปิดดู 3320 ครั้ง