ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 1 และ ขอเชิญทุกท่านเสนอประเด็นเพื่อบรรจุในระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2


  File Attach

เชิญเสนอวาระ.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-05-20 00:00:00    เปิดดู 1460 ครั้ง