ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

New ประกาศ ! รายชื่อสมาชิก กรณีที่อยู่การจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง สภากายภาพบำบัดไม่สามารถติดต่อท่านได้ กรุณาติดต่อสภากายภาพบำบัดเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่การจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง

**กรณีที่อยู่การจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง   หากท่านมีความประสงค์จะให้ สภากายภาพบำบัดนำส่งเอกสารการเลือกตั้งทางจดหมาย กรุณาติดต่อสภากายภาพบำบัดผ่านช่องทางอีเมลล์ ท่านสามารถกรอกเอกสารการแก้ไขที่อยู่ตามไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนี้
   E-mail : thaiptcouncil.com  
 


  File Attach

1.รายชื่อจดหมายตีกลับ.pdf
2 ใบคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่63-66.doc
2.ใบคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่63-66.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-12-13 20:12:32    เปิดดู 656 ครั้ง