ประกาศ ! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร

       เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนด โดยกำหนดการจัดอบรม และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสุตรและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805/ หรือ QR Code ตามที่ปรากฎในหนังสือ หากประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้ที่ นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรคศัพท์เคลื่อนที่ 081-079-7209 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-985-0471 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ1604 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-11-28 14:14:09    เปิดดู 298 ครั้ง