ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

          เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ1382 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-10-29 11:22:44    เปิดดู 383 ครั้ง