ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2563-2566 ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 มาตรา 14 (4) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562.


  File Attach

2 หนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง63-66 (ฉ.ลงนาม).pdf
3 ประกาศกำหนดการเลือกตั้ง63-66 (ฉ.ลงนาม).pdf
5 ใบสมัครรับเลือกตั้ง63-66 (ล่าสุด).doc
6 ใบแนะนำตัวผู้สมัคร63-66 (ล่าสุด).doc
โพสโดย busaba วันที่ 2019-10-25 13:07:47    เปิดดู 1298 ครั้ง