ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

New ประกาศ ! บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2563-2566 (ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 มาตรา14 (4))


  File Attach

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี63.1.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-10-16 15:48:22    เปิดดู 428 ครั้ง