ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

    เนื่องด้วยสภาวิศวกร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://www.coe.or.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1303 ต่อ 1306 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ670 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกา.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-07-11 10:19:14    เปิดดู 531 ครั้ง