ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain

    เนื่องด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain 
1.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain and Pelvic Disorders ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
โดยผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://www.ahs.nu.ac.th/spinalpain เท่านั้น ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ199 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกา.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-06-04 14:40:57    เปิดดู 623 ครั้ง