ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอนำส่งรายงานผลสำรวจและขอบคุณความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561

           เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอนำส่งรายงานผลสำรวจและขอบคุณความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมุลตาม QR Code ในเอกสารแนบนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอน.pdf
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เ.pdf
รับ195 ขอนำส่งรายงานผลสำรวจและขอบคุณความอน.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-05-30 15:09:51    เปิดดู 329 ครั้ง