ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

        เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่มระหว่างการประชุม คนละ 1,750 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment การจองที่พักให้จองกับโรงแรมโดยตรง รายละเอียดตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย - 20 ก.ค 62 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 3,000 คน) ปิดรับการชำระเงินวันที่ 20 ก.ค. 62 หากครบจำนวนก่อนกำหนดระบบจะปิดการรับลงทะเบียน โดยรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ187 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางาน.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-05-27 18:16:42    เปิดดู 812 ครั้ง