ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! สภากายภาพบำบัดแจ้งสถานะการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ปี พ.ศ. 2562)


  File Attach

9.เดือนพฤษภาคม.pdf
10.เดือนพฤษภาคม.pdf
11.เดือนกรกฎาคม.pdf
12.เดือนสิงหาคม .pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-05-24 15:55:54    เปิดดู 693 ครั้ง