ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย

        เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย โดยสามารถเชื่อมต่อลิ้งค์ URL ได้ที่ https://goo.gl/nkhjJU หรือ สแกน QR Code ของแบบสอบถามตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2019-04-04 18:52:47    เปิดดู 422 ครั้ง