ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

   เนื่องด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้าใคร่ขอความกรุณาจากท่านประชาสัมพันธ์บุคคลในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตร สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th และส่งใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (ฝั่นทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (ในวันและเวลาราชการ) โดยหลักสูตรจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 นี้ (รายละเอียดตามเอกสานแนบ)


  File Attach

รับ103 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-03-25 15:47:42    เปิดดู 456 ครั้ง