ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุนวิจัยของสภากายภาพบำบัด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full proposal)

       เนื่องด้วยสภากายภาพบำบัด ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุนวิจัยของสภากายภาพบำบัด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full proposal) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรับทุนวิจัยของ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-03-11 11:34:20    เปิดดู 429 ครั้ง