ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก FAP เป็น TFAC และการใช้ตราสัญลักษ์เพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ

             เนื่องด้วย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส่งหนังสือเรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก FAP เป็น TFAC และการใช้ตราสัญลักษ์เพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ84 การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษสภาว.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-03-07 10:24:16    เปิดดู 8283 ครั้ง