สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ข่าวจากนายกสภากายภาพบำบัด ประจำเดือน มกราคม 2562

ข่าวจากนายกสภากายภาพบำบัด

ประจำเดือน มกราคม 2562

                สวัสดีค่ะนักกายภาพบำบัดทุกท่าน เดือนมกราคมปี 2562 นี้  เป็นฤกษ์งามยามดีที่สุดที่นายกสภากายภาพบำบัดจะเริ่มเข้ามาส่งข่าวสารถึงทุกท่าน ถึงทิศทางการดำเนินงานของวิชาชีพ งานที่กรรมการสภากายภาพบำบัดทำทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตในวาระที่ดำรงตำแหน่ง  ต่อไปนายกจะมีข่าวสารถึงท่านทุกเดือนจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 30 เมษายน 2563

                หลังจากที่เราพยายามเรียนรู้งาน ปรับระบบการทำงาน ปรับระบบไอทีสนับสนุนการทำงาน และปรับโครงสร้างภายในสำนักงานกันอยู่นาน ถึงวันนี้งานก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งและมีงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ่ต่ออีกมาก

                ผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

·        จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภากายภาพบำบัด 2560-2563

·        กำหนดสมรรถนะนักกายภาพบำบัดที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

·        จัดทำมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษทางคลินิกร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

·        จัดระบบลงทะเบียน onlineการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและรายงานผลการสอบ

·        การสอบ online เพื่อเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

·        ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันและจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

·        สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายกายภาพบำบัดทั่วประเทศ

·        สนับสนุนการพัฒนานักกายภาพบำบัดระบบปฐมภูมิ ในทีมPrimary Care Cluster

·        สนับสนุนจัดกิจกรรมสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติปี 2562

 Healthy by PT สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัด

                งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

·        การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสื่อสารกับประชาชน

·        การพัฒนาระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งของสภากายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และสถาบันการศึกษา

·        การเตรียมย้ายที่ทำงานใหม่ ของสำนักงานสภากายภาพบำบัดไป อาคารสหวิชาชีพ ที่กระทรวงสาธารณสุข

              สวัสดีปีใหม่ 2562 อีกครั้งนะคะ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง การงานราบรื่น โชคดีมีชัย ตลอดปีและตลอดไปค่ะ 


  File Attach

ข่าวจากนายกสภากายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-30 11:17:21    เปิดดู 1708 ครั้ง