สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2562


  File Attach

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2562.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 11:51:51    เปิดดู 958 ครั้ง