สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! Update แจ้งสถานะผู้ที่ยื่นแบบคำขอการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ (สกภ.5 และ สกภ.3) สอบครั้งที่ 4/2561


  File Attach

ครั้งที่4(สอบครั้งที่4-61)แจ้งสถานะการส่งเอกสารขึ้นทะเบียน.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-01-10 18:01:00    เปิดดู 1707 ครั้ง