สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2562


  File Attach

final-ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่1-62.pdf
new-ขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์1-62.pdf
แบบสกภ๑.pdf
แบบสกภ๙.pdf
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-01-02 00:00:00    เปิดดู 2207 ครั้ง