สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2561


  File Attach

final_ประกาศผลสอบความรู้ฯครัี้งที่4-61.pdf
new-ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ4-61.pdf
new-แบบสกภ๓.pdf
new-แบบสกภ๕.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ4_61.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-12-17 00:00:00    เปิดดู 1753 ครั้ง