สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2561


  File Attach

final-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯครั้งที่4-61.pdf
new-รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯ4-61.pdf
ประกาศ เรื่องเนื้อหาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-11-19 00:00:00    เปิดดู 1942 ครั้ง