สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

Update ครั้งที่3 ! แจ้งสถานะผู้ที่ยื่นแบบคำขอการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ สอบครั้งที่ 3/2561


  File Attach

Udateครั้งที่3(สอบครั้งที่3-61)แจ้งสถานะการส่งเอกสารขึ้นทะเบียน.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2018-12-06 00:00:00    เปิดดู 2341 ครั้ง