ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตรา 14 (2) เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


  File Attach

5 ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ม.14 (2)(18 กย 61).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-09-19 00:00:00    เปิดดู 471 ครั้ง