ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตรา 14 (2) เรื่อง รายชื่อผู้มี สิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสถาบัน 60-63.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-09-07 00:00:00    เปิดดู 409 ครั้ง