ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ได้ทดลองใช้แบบบันทึกนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ได้ทดลองใช้แบบบันทึกนี้ 
โปรดตอบแบบสอบถามการใช้ (ร่าง) แบบบันทึกทางกายภาพบำบัด(google form) ผ่านลิงค์ >>> Click <<<
หรือ ผ่าน QR codeภายในวันที่ 30 กันยายน 2561ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาแบบบันทึกทางกายภาพบำบัดต่อไป  


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2018-08-21 00:00:00    เปิดดู 446 ครั้ง