ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปี การสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2461-2561)

วันที่18-21กรกฏาคม2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี โดยวิชาชีพกายภาพบำบัดได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น15ผลงาน ดังนี 
1. ประเภท Oral Presentation จำนวน 6เรื่อง ได้รับรางวัลวิชาการดีเด่น จำนวน2เรื่องคือ 
-เรื่องที่1 การพัฒนางานฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate care) แบบต่อเนื่องสู่ชุมชน โดยคุณกัญญารัตน์ ค้ำจุน โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
-เรื่องที่2 สูงวัย มั่นใจด้วยโปรแกรมสวนฝึกเดินสามมิติ โดยคุณวีระวัฒน์ ไชยายงค์ โรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม
2. ประเภท Poster presentation จำนวน 7โปสเตอร์ (จากเขต 5,10และ12) ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 1เรื่องคือ โปรแกรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกรายใหม่ภายใน6เดือนแรก จะสามารถเพิ่ม Barthel index of Daily Living Scale โดยคุณมุกดา แซ่เตีย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
3.ประเภทนวตกรรม จำนวน 2ชิ้นงาน (จากเขต8และเขต10)
สภากายภาพบำบัดขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม


  File Attach

โพสโดย sirirat วันที่ 2018-08-21 00:00:00    เปิดดู 527 ครั้ง