ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น


  File Attach

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการยศาสตร์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม.docx
เชิญประชุม ergonomic 2018.pdf
ใบสมัครโครงการอาชีวอนามัย.docx
โพสโดย admin วันที่ 2018-06-12 00:00:00    เปิดดู 534 ครั้ง