ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

รื่องที่ 1 “PPT:  pain and physical therapy  Module I: neck and upper extremity”

 

ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน  2561  ณ. โรงแรม เดอะพาร์ค  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

        โดย     วิทยากร      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ยอดชาย  บุญประกอบ 


 

เรื่องที่ “การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อไหล่”

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561   ณ. โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                         โดย     วิทยากรหลัก      ศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล


  File Attach

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯ วิชาชีพกายภาพบำบัด ฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27 00:00:00    เปิดดู 777 ครั้ง