ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ 3 หัวข้อ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ในส่วนของสภากายภาพบำบัด


 
 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

 
 
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction (21.8 คะแนน)
>13 -15 มิถุนายน 2561
วิทยากรโดย: อาจารย์วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด 
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท-หัวหิน (รับจำนวน 60 คน)
>อัตราค่าลงทะเบียน และ วิธีชำระเงิน
ชำระ ตั้งแต่วันนี้ - 5 เมษายน 2561 อัตรา 7,000 บาท
ชำระ ตั้งแต่ 6 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม) อัตรา 7,500 บาท
-ลงทะเบียน Online: https://goo.gl/forms/zaLSpjvOoswfEvGs1
-รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/open?id=1_88d7QbTsr28Et9avLcWluCdy0p1LKWB
-จดหมายเชิญ: https://drive.google.com/open?id=1pcc8JJaqYarCi7xEKMnAQVPQW9nN05im
-กำหนดการ: https://drive.google.com/open?id=1LXo9c1xsntnYLHA7bqsWzlDZFK6grkAF
-ตรวจสอบรายชื่อ: https://drive.google.com/open?id=1cbS0bLLuUzRkQFWkzXGk9dS7eeOBkWK9tblDRs-O4Qw
2.International Short Course Training 2018
- A: Mulligan concepts : upper quadrants 19-20 June (14.3 คะแนน)
- B: Mulligan Concept functional treatment of the pelvis 21-22 June (12.8 คะแนน)
Instructors: Jillian McDowell
Tuition fee: 15,000 baht / course
-ลงทะเบียน Online: https://goo.gl/forms/gGQ9Spra9jlvHkE23
-รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/open?id=1VY4xIS5Y_mozHYwYWID9B_OQ-ouUf49t
-จดหมายเชิญ: https://drive.google.com/open?id=1mOGr8BRMroBlvXujhgtF66wd_EI7-2uk
-ตรวจสอบรายชื่อ: https://drive.google.com/open?id=1sWiFGJisYdnP1ykzvCH7sgYR0s1_GXhtXHluS5_sZQ0
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอบพระคุณค่ะ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2018-03-08 00:00:00    เปิดดู 530 ครั้ง