ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)

            ด้วยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ (Work health and safety: research to practice)  ในวันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับสายวิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


  File Attach

Poster610223_02.jpg
Poster610223_01.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-02-23 00:00:00    เปิดดู 746 ครั้ง