ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ของคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2561 ในหัวข้อ "กายภาพบำบัด ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง" และเพื่อตอบรับกับนโยบายฯ ดังกล่าว ทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการการดูแลสุขภาพด้วยกายภาพบำบัด ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศาลาหลุยส์ มารีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ การป้องกัน การส่งเสริม และการรักษาแบบองค์รวมด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด แก่คริสตชนที่เดินทางมาโบสถ์ในวันอาทิตย์และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
          
        ทั้งนี้ ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัด โดยนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในการฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาจริงและสถานการณ์จริงร่วมกับคณาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นด้วย  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2018-01-29 00:00:00    เปิดดู 843 ครั้ง