ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง วาระปี พ.ศ. 2560-2563


  File Attach

รับ488 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหับริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมฯ17112560.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-12-29 00:00:00    เปิดดู 789 ครั้ง