สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน people\'s audit รุ่นที่ 22


  File Attach

รับ488 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหับริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมฯ17112560.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-12-15 00:00:00    เปิดดู 1039 ครั้ง