สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”


ตามประกาศสภากายภาพบำบัด การรับรองหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พศ.๒๕๖๐ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก จำนวน 3 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 15หน่วยคะแนน

 

 •      กำหนดลงทะเบียน 1ึ7-28 กุมภาพันธ์ 2561
 •      กำหนดเปิดระบบการเรียนและทำแบบทดสอบทางอินเตอร์เนต
      1-31 มีนาคม 2561     
  ค่าธรรมเนียมชุดวิชา 1000 บา
 •     ผู้ที่ลงทะเบียนในชุดกฎหมายนี้แล้ว
      ไม่สามารถลงทะเบียนซำ้ได้อีก 
   

 

สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้

Link : 

หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://cpte.or.th/shop/index.php)

 โปรแกรมE-learning  (http://cpte.or.th/plearn/)

 สำรวจความพึงพอใจการใช้งานE-learningOnline (http://cpte.or.th/shop/survey)

หมายเหตุ:
โปรด! ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน


  File Attach

คู่มือการลงทะเบียน PT-Learn ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด.pdf
การแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนE- Learning.pdf
คู่มือการใช้งาน ระบบ PT Learn.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-11-08 00:00:00    เปิดดู 12883 ครั้ง