สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2560


  File Attach

แบบสกภ๙.pdf
แบบสกภ๑.pdf
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่3-60.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-08-10 00:00:00    เปิดดู 4210 ครั้ง