สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2560


  File Attach

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่2-60.pdf
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
แบบสกภ๑.pdf
แบบสกภ๙-เลือกสนามสอบ2-60.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-04-14 00:00:00    เปิดดู 6853 ครั้ง