ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรด! แจ้งที่ที่อยู่ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง


เรียน สมาชิกสภากายภาพบำบัด
        ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด  
จัดส่งประกาศเรื่อง กำหนดการดำเนินการและวิธีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด  พบว่ามีจดหมายตีกลับ จำนวน 375 ฉบับ เพื่อให้การจัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง ขอให้ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งสถานที่ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด (http://pt.or.th/download/elect1.pdf) 
โดยให้ส่งไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙


  File Attach

รายชื่อจดหมายดีกลับ.pdf
โพสโดย วันที่ 2016-12-19 00:00:00    เปิดดู 1185 ครั้ง