ข่าวประชาสัมพันธ์

วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2560

ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ในหัวข้อ "กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ" ภายในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมดังนี้
1.ให้ความรู้เรื่องโรค่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2. ตรวจประเมิน รักษา และให้คำแนะนำ แก่ผู้สูงอายุ ฟรี
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

      
โปสเตอร์ตัวอย่าง 4 เรื่องดังนี้ครับ
1. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
2.การเปลี่ยนแปลงและการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
3.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
4.แนวทางการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ

  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-26 00:00:00    เปิดดู 1906 ครั้ง