ข่าวประชาสัมพันธ์

Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders”  ในระหว่างวันที่  วันที่ 18-19 มกราคม   2560 ณ  ห้องประชุม มงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย     นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ผ้าเทปคิเนสิโอเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วย
 

 

 

 


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-22 00:00:00    เปิดดู 2189 ครั้ง