ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563



การสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ โปรด! ตรวจดูคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด)

2. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

3. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559  โดยสามารถคลิกแบบฟอร์ม

ใบสมัคร และใบแนะนำตัวผู้สมัคร 
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ(ถือวันประทับส่งเป็นสำคัญ

กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับเลือกตั้งพร้อมแนบหลักฐาน ส่งมาที่

สภากายภาพบำบัด

ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



  File Attach

5ใบแนะนำตัวผู้สมัคร60-63.pdf
4ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด60-63.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 748 ครั้ง